Sarah Marshall

Traducció del català i castellà a l'anglès

Revisió i edició de texts en anglès
TESTIMONIS

Articles

L'edició posterior a la traducció automàtica

On entra en joc l'habilitat i el coneixement del traductor

Si vostè necessita la traducció del seu espai web, del seu negoci o comunicació personal, utilitza un traductor o es basa en la traducció automàtica i el seu propi coneixement de la llengua del lloc de destí?

La traducció automàtica és molt útil: traductors professionals utilitzen aquesta tecnologia cada dia per ajudar a la recerca de paraules i frases o per traduir passatges com un substitut de les costoses eines de traducció. No obstant això, el nombre de noms inapropiats i la freqüència d'un ordre estranya de les paraules exigeixen una revisió rigorosa i, de vegades, una edició completa per aconseguir un text comprensible i gramaticalment correcte de la traducció amb sentit.

L'autor de Is That A Fish In Your Ear? Translation and the Meaning of Everything ('És un peix a l'oïda? Traducció i el sentit de tot', 2011), David Bells, afirma "La traducció és el que obtens, però la traducció no és realment el que fa Google. És com la diferència entre l'enginyeria i el coneixement. Una solució d'enginyeria és fer que alguna cosa funcioni, però la manera de fer el treball, no té necessàriament res a veure amb les coses subjacents. Els avions no funcionen de la mateixa manera que volen les aus."
(Pres del article http://www.guardian.co.uk/science/2011/nov/27/translation-creating-global-language)

En una traducció sobre la teoria de la música, he utilitzat la traducció automàtica per a una part del treball. Com a resultat d'això, vaig necessitar la meitat del temps per editar el que jo hauria trigat amb la traducció paraula per paraula. No obstant això, el glossari inicial necessitava una acurada investigació per a la traducció correcta així com l'ús posterior de la terminologia musical havia de ser investigada encara un co més perquè el context pogués ser captat en la seva totalitat. Això és una cosa que una traducció automàtica no es pot fer i és el motiu i la raó perquè a la traducció o la post-edició sigui de gran importància fer una investigació acurada per crear un text coherent que transmeti el significat del text original. Ara els traductors donen un servei més ràpid, que el beneficia a vostè, amb els resultats d'excel·lent qualitat, la qual cosa millora la seva imatge. Ells tenen el coneixement i les habilitats que no pot ser ni superat ni tan sols aparellat a la traducció automàtica.

Fa poc vaig veure “Su otra esposa”, una pel·lícula de 1957 amb Spencer Tracy i Katherine Hepburn, on s'incorpora una "màquina de computació" a l'oficina, la qual cosa fa transmetre por, valgui la redundància, fins i tot als investigadors que treballaven allà. Podria ser eficaç en les tasques que els portaria setmanes a les dones, però el pensament lateral guanya completament la màquina. El mateix s'aplica a la traducció: la tecnologia i els humans que treballen en conjunt ofereixen el millor servei.

L'edició posterior per un traductor professional és la forma més eficaç de corregir els errors gramaticals, terminologia incorrecta, confusions de vocabulari i els errors d'ortografia que es poden produir per la traducció automàtica. Els traductors prenen el text com un tot, consideren el context, estudien el tema, investiguen les connotacions possibles o les variacions en el significat i construeixen una sintaxi i estructura coherent. No pensi que els traductors són redundants; aprofiti de les seves habilitats.

 

Tornar a pàgina principal d'Articles