Sarah Marshall

Traducció del català i castellà a l'anglès

Revisió i edició de texts en anglès
TESTIMONIS

Articles

Com els clients i els traductors poden preparar-se per una traducció

El que els traductors han de saber abans d'acceptar un treball

Els clients rebran un servei millor de traducció i més precís si el traductor té una visió global del projecte

Per ajudar als traductors a calcular la tarifa correcta i encertar amb la data de lliurament, els clients haurien de proporcionar la següent informació:

 • Per a qui és el treball - l'editorial o un públic objectiu.
 • La zona de distribució - regió, països, etc., per realitzar una traducció localitzada.
 • La extensió del treball en paraules i/o pàgines.
 • El format en el qual es requereix el text (Word, pdf, etc.).
 • Qualsevol convenció concreta per ortografia, terminologia, etc.
 • La data límit per al lliurament - incloses les entregues d'intervals acordats.
 • Si el treball serà o no revisat per un editor.
 • El contacte principal del projecte.
 • Si el traductor pot presentar dubtes durant o al final del projecte.
 • Les condicions de pagament - quantitat i data.

Per la seva part, el traductor ha de considerar el següents punts abans d'acceptar un projecte:

 • Extensió.
 • Dificultat - termes tècnics i expressions particulars d'un tema.
 • Coneixement - temps de recerca per als temes que desconeix.
 • Format - qualsevol plantilla afectarà a la velocitat de la traducció.
 • Velocitat de traducció personal - paraules per hora (amb i sense investigació).
 • Període - la disponibilitat i el càlcul programat per lliurar a temps.
 • Les condicions de pagament - el preu per paraula (i en conseqüència per hora).

Compartir i negociar aquests aspectes en la fase de proposta del projecte estalvia temps i evita malentesos

El traductor ha de planificar el seu temps i considerar les possibles àrees de confusió en el text abans d'iniciar el projecte. Durant el projecte, ha d'aclarir els dubtes que es presentin per evitar sorpreses desagradables pels clients.

Per a això, el client ha de proporcionar un únic punt de contacte, que estigui disponible pel traductor per respondre a les consultes. El millor és que sigui la mateixa persona que ha acordat els termes perquè hi hagi una continuïtat.

El traductor només ha d'acceptar projectes que sap que es pot traduir en el termini acordat amb un alt nivell de qualitat en el treball. 

Els clients satisfets i una bona reputació són les marques d'un traductor professional.

 

Tornar a pàgina principal d'Articles